Stomatologia estetyczna

Leczenie ortodontyczne w OrtoVena jest również uzupełnione o szeroką ofertę z zakresu stomatologii estetycznej. W praktyce, jak w przysłowiowej soczewce, skupiają się w niej różne dziedziny stomatologii, w tym m.in.: protetyka, stomatologia zachowawcza, implantologia, chirurgia stomatologiczna, periodontologia, czy też endodoncja. Dlatego też każdy z naszych Pacjentów przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, ale także w jego trakcie i po jego zakończeniu może skorzystać z bogatej oferty zabiegów stomatologii estetycznej.

W OrtoVena leczenie ortodontyczne wspierają wysokiej klasy specjaliści z zakresu m.in. protetyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, czy też implantologii.

W OrtoVena zatrudniamy tylko i wyłącznie lekarzy z różnych dziedzin stomatologii, którzy: posiadają minimum 8 letnie doświadczenie w pracy, zdali z pozytywnym wynikiem państwowy egzamin specjalizacyjny z danej dziedziny stomatologii i w związku z tym mogą posługiwać się tytułem – specjalisty, są aktywnymi członkami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego czy też Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, itp. Wśród pracujących w Ortovena lekarzy stomatologów znajdują się także osoby z tytułem doktora nauk medycznych.

 Prawdopodobnie jako jedyni w Polsce oferujemy leczenie z zakresu gnatologii !

OrtoVena jako prawdopodobnie jedyna klinika ortodontyczna w Polsce zatrudnia także lekarza dentystę – gnatologa, który zajmuje się głównie zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia / bólu w obrębie twarzy, w tym zaburzeniami powstającymi ze strony stawów skroniowo – żuchwowych.
Jeśli twoje zęby wymagają korekty kształtu i koloru, to w OrtoVena oferujemy także: korony pełnoceramiczne, licówki porcelanowe, wkłady (inlay) i nakłady (olany) kompozytowe oraz ceramiczne, korony na podbudowie z tlenku cyrkonu, protezy, wybielanie i wiele innych zabiegów z zakresu stomatologii.