Aparaty wyjmowane

Aparaty wyjmowane charakteryzują się tym, że w przeciwieństwie do aparatów stałych, są samodzielnie zakładane bądź to samodzielnie zdejmowane z zębów, przez Pacjenta. Aparaty tego typu są noszone przez Pacjentów przez określoną liczbę godzin w ciągu dnia i/lub nocy. Skuteczność leczenia ortodontycznego uzależniona jest w tym wypadku od rodzaju wady, wieku pacjenta a nade wszystko od współpracy samego Pacjenta z lekarzem prowadzącym. Podczas leczenia istotne jest więc przestrzeganie określonych zasad i wytycznych nakreślonych przez ortodontę.