Kim jest ortodonta?

Ortodonta to lekarz stomatolog (dentysta) posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie diagnostyki, zapobiegania i leczenia nieprawidłowości związanych z uzębieniem i wyglądem twarzy.

Każdy lekarz stomatolog, aby mógł posługiwać się tytułem specjalisty ortodonty zobowiązany jest do odbycia 4 letniego stażu specjalizacyjnego z ortodoncji, a następnie zdania z pozytywnym wynikiem państwowego – zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki – egzaminu specjalizacyjnego z ortodoncji.

Obecnie często zdarza się, że lekarze dentyści, którzy nie posiadają tytułu specjalisty ortodonty (a więc nie ukończyli specjalizacji z ortodoncji) posługują się określeniem „specjalizujący się w ortodoncji”, przez co wprowadzają pacjentów w błąd. Pacjenci bowiem myślą, że przyjmuje ich specjalista ortodonta, co niestety nie jest prawdą. Pacjencie pamiętaj! że nie staże, nie dyplomy otrzymywane na kursach ortodontycznych, nie tytuły naukowe itp. decydują o tym czy ktoś jest specjalistą ortodontą, ale tylko i wyłącznie zdany państwowy egzamin specjalizacyjny z ortodoncji. Dlatego zawsze sprawdź (zapytaj) czy przyjmuje cię naprawdę „specjalista ortodonta”.

Pamiętaj!, że nie każdy lekarz stomatolog jest specjalistą ortodontą, za to każdy specjalista ortodonta, jest lekarzem stomatologiem

Każdy z pracujących w OrtoVena lekarzy stomatologów posiada tytuł specjalisty ortodonty. To oznacza, że po odbyciu stażu specjalizacyjnego z ortodoncji zdał państwowy egzamin z ortodoncji i może posługiwać się tytułem lek. stom. specjalista ortodonta. Ponadto, zatrudnieni w OrtoVena ortodoncji stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach specjalistycznych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (w tym m.in.: w Wielkiej Brytanii, Argentynie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych,Austrii, Wloszech). Nasi ortodonci są także aktywnymi członkami Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego (Societ Italiana di Ortodonzia, SIDO) stale uczestniczą w kursach ortodontycznych – organizowanych przez sławy światowej ortodoncji – w kraju i za granicą. Każdego roku uczestniczą w kongresie organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Ortodontów (European Orthodontics Society, EOS).