Pomagamy

W OrtoVena, w trosce o innych, przyjęliśmy zasadę dzielenia się zyskiem. Dlatego też część z wypracowanego przez nas zysku, co roku przeznaczamy na działalność charytatywną oraz akcje społeczne związane z profilaktyką ortodontyczną i stomatologiczną. W swoich działaniach wspieramy zarówno domy dziecka, szkoły specjalne, fundacje, jak i osoby prywatne o niskim statusie materialnym. Staramy się w ten sposób wypełniać myśl, która mówi o tym, że: „……nikt z Nas nie jest w życiu na tyle słaby, aby nie mógł pomóc i nikt z Nas nie jest w życiu na tyle mocny, aby kiedyś takiej pomocy nie potrzebował ”. Realizowana przez nas pomoc dla innych nie opiera się tylko i wyłącznie na przekazywaniu środków pieniężnych, ale także na bezpłatnym leczeniu ortodontycznym, zwłaszcza dzieci z mniej sytuowanych rodzin. Poza tym, przekazujemy też różnego typu przedmioty na aukcje wspomagające osoby potrzebujące.

Zachęcamy inne kliniki i gabinety do podzielenia się zyskiem. W OrtoVena już to robimy!

 

Podziękowanie Rada Rodziców