Partnerzy

Od kilku lat OrtoVena realizuje program – siła partnerstwa – w ramach którego pracownicy (w tym i studenci) współpracujących z nami instytucji i organizacji mogą liczyć na atrakcyjne rabaty i zniżki. Celem programu jest zwielokrotnienie możliwości dostępu naszych Pacjentów do różnego typu usług, za atrakcyjną cenę.

OrtoVena – siła partnerstwa

logo_l

W wyniku podjęcia partnerskiej współpracy pomiędzy LART*STUDIO oraz OrtoVena wszyscy studenci LART*STUDIO, posiadający ważną legitymację studencką, zostali objęci atrakcyjnym rabatem na leczenie ortodontyczne (darmowa konsultacja ortodontyczna, 10% rabatu na założenie aparatu ortodontycznego). LART*STUDIO to jedna z najpopularniejszych i najlepszych policealnych szkół aktorskich w Krakowie, a nawet i w Polsce, przygotowującą swoich absolwentów do zdania egzaminów do PWST. Dotychczas ponad 550 absolwentów LART*STUDIO zdało egzamin do PWST, wśród nich są już dziś także znani i popularni aktorzy z tzw. „pierwszych stron gazet”. Więcej informacji na www.lartstudio.krakow.pl,

logo_krk_na-rodzine

OrtoVena podpisała w porozumienie z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa i przystąpiła, jako partner, do programu Krakowska Karta Rodzinna 4+ (KKR4+). KKR4+ to element polityki prorodzinnej realizowanej przez miasto Kraków, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Program adresowany jest do wszystkich rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, składających się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Wszystkim osobą posiadającym KKR4+ OrtoVena oferuje bezpłatną wizytę konsultacyjną u specjalisty ortodonty dla jednego, wybranego członka rodziny. Więcej informacji na www.kkr.krakow.pl.