Zdjęcia wewnątrzustne

W OrtoVena wykonujemy zdjęcia wewnątrzustne, które pomagają naszym specjalistą w prawidłowym planowaniu leczenie ortodontycznego. Zdjęcia wewnątrzustne w OrtoVena są wykonywane przez zespół wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu otrzymane zdjęcie jest doskonałe technicznie, przez co wnosi ono nowe informacje diagnostyczne w proces leczenia. Poza tym prawidłowe wykonywanie zdjęć, którą to umiejętność mamy opanowaną nieomal do perfekcji, chroni naszych Pacjentów przed koniecznością jego nieuzasadnionego powtarzania.

Nasza analiza wykazała, że w OrtoVena tylko co pięćsetne zdjęcie wykonane przez naszego specjalistę wymaga powtórzenia!

Zdjęcia wewnątrzustne, jakie wykonujemy w OrtoVenie obejmują: zdjęcia zębowe, zdjęcia skrzydłowo – zgryzowe oraz zdjęcia zgryzowe. Wszystkie wykonane w OrtoVena zdjęcia są archiwizowane, co umożliwia Pacjentom korzystanie z nich nawet po kilku latach od zakończenia leczenia.